Digitala Möten

Möten och Webbinarium, Streaming och Inspelning

Sedan ett par år tillbaka har digitala möten blivit en nödvändighet i flera verksamheter. Vi erbjuder flera tjänster till enskilda och organisationer som ordnar konferenser och föreläsningar. Vi kan supporta såväl det digitala formatet som det kombinerade hybrid-evenemanget.

Möjligheterna med digitala möten är nästan oändliga och valen att göra är många; Zoom, Teams, Google Meet, Diskussionsrum/Breakout-rooms, Chat, Q&A, Quiz, Inspelning, Streama på Facebook m.m. Men bara lugn. Har ni inte erfarenhet av eller specifika krav om setup och teknisk lösning så hjälper vi er att reda ut begreppen så att ni enklare kan hitta det arrangemang som på bästa sätt möter era behov.

Vår support, Er komfort

Vi erbjuder färdiga Webinar-paket där ni kan fokusera på innehållet och vi hanterar alla de tekniska bitarna.

  • Förberedande test med föreläsare och ev. gästföreläsare
  • Insamling av deltagarlista och utskick av inbjudan
  • Uppstartssupport till föreläsaren och teknisk support till deltagarna
  • Efterarbete med utvärderingar m.m.

Läs mer om våra erbjudanden av Teknisk Support


Möte eller Webbinarium, vilket ska man välja?

Möten lämpar sig väl i mindre grupper då alla kan se och höra varandra. Här finns också möjlighet att dela upp deltagarna i grupprum, s.k. Breakout-rooms, där de kan diskutera ett givet ämne, för att sedan återvända till huvudmötet och dela sina erfarenheter med andra mötesdeltagare. Även om det är tekniskt möjligt att vara fler brukar vi rekommendera max 50 personer i ett möte.

För möten med större deltagarmängder är det oftast svårt att facilitera en diskussion och vi brukar då förorda formatet webbinarium, vilket innebär att deltagarna endast kan se och höra de som är värd, föreläsare och paneldeltagare. Här finns det egentligen ingen begränsing på antal deltagare. Vi har arrangerat webbinarium med konferencier, flera paneldeltagare och flera hundratals deltagare i publiken.

Live eller Inspelning

Möten och webbinarium genomförs Live. Det innebär att de har en given start och sluttid och då gäller det för deltagarna att vara tillgängliga och på plats framför sin dator. I vissa sammanhang är det inte praktiskt möjligt att samla en deltagargrupp vid ett och samma tillfälle och då kan inspelning vara en lösning.

Vi kan spela in ett möte eller webbinarium som genomförs live en specifik dag. Eller så genomför vi en dedikerad inspelning i studiomiljö med professionell teknisk utrustning och bästa förutsättningar för bra ljud och bild.

Med inspelat material på plats kan vi sedan ordna med de tekniska förutsättningarna för er att distribuera det inspelade materialet till era kunder. Det kan ske med lösenordsskydd eller enligt annat önskat format.


Hur ser ert nästa möte ut?

Vi ser fram mot att höra om era kommande evenemangsplaner. Kanske vill ni att vi supportar ert nästa möte?